Instytucje i organizacje działające na rzecz osób

Niepełnosprawnych w powiecie krapkowickim

 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie              
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel. 77 4466015, 77 4466030

2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności   
47- 303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel. 77 4074337, 77 4074348
                                                                    
3. Powiatowy   Urząd    Pracy
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
tel. 77 4466630 

4. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
47-330 Zdzieszowice, ul.  Góra Świętej Anny 21 a
tel.77 4841821
 
5. Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób i Rodzin z  Chorobą  Alzheimera
47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2
tel. 77 4661945, 77 4661569

6. Warsztat Terapii  Zajęciowej (WTZ)
47-303 Krapkowice ul. Mickiewicza 1
tel. 77 4667260

7. Środowiskowy Dom Samopomocy
47-303 Krapkowice, Oś. XXX- lecia 23
tel. 77 4664799

8. Przedszkola i Szkoły Integracyjne  

Publiczne Przedszkole nr 2
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 6
tel. 77 4661643, 77 4667227

Publiczna Szkoła  Podstawowa Nr 1 ,
47-300 Krapkowice, ul. Szkolna 3
tel. 77 4661652

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
47-330 Zdzieszowice ul. Nowa 3
tel. 77 4845230

Publiczne Przedszkole im. ,,Pszczółki Mai"
47-330 Zdzieszowice ul. Zielona 19a
tel. 77 4842144

Publiczne Gimnazjum
47- 330 Zdzieszowice, ul. Nowa 3 
tel. 77 4845255, 77 4844435

9.  Zespół Szkół Specjalnych
47-300 Krapkowice, ul. Kościelna 10
tel. 77 4661417

10. Ośrodek Pomocy Społecznej 
47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2
tel. 77 4466559, 77 4466565

11. Ośrodek Pomocy Społecznej
47-320 Gogolin, ul  Strzelecka 20
tel. 77 4666951

12. Ośrodek Pomocy Społecznej
47- 364 Strzeleczki, ul. Rynek 4,
tel. 77 4668105, 77 4076679

13. Ośrodek Pomocy Społecznej 
47- 344 Walce, ul. Mickiewicza 18
tel. 77 4660660

14. Ośrodek Pomocy Społecznej
47- 330 Zdzieszowice, Oś. Piastów 20
tel. 77 4726611-20

15. Polski Związek Emerytów i  Rencistów   Inwalidów 
47- 303 Krapkowice, Oś. XXX-lecia 23
tel. 77 4665110
               
16. Polski Związek Niewidomych Koło w Krapkowicach    
47- 300 Krapkowice, ul. Sienkiewicza 9/1
tel. 77 4460042

17. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie     
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 2
tel. 77 4666226

18. Ośrodek  Wsparcia  i Terapii Dla Osób Niepełnosprawnych 
Przy Urzędzie M i G w Gogolinie

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 2
tel. 77 4076805
 

19. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy            
Górażdże, ul. Główna 23
tel. 77 4075020, 77 4075021

20. Dom Pomocy Społecznej „ANNA"     
47-303 Krapkowice, ul. Ogrodowa 5
tel. 77 4661706

21. Dom Spokojnej Starości "Św. Barbara"
47-325 Kamionek, ul. Polna 24
tel. 77 4671288


Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PCPR Krapkowice. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja:AIDA