,,Nauczyłem się, że człowiek ma prawo

patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł.’’

 

                                                                                       Gabriel Garcia Márquez

 

Potrzebujesz pomocy ……?

Przyjdź, zadzwoń, napisz

Zgłoś się do nas czekamy na Ciebie. JJJ

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach udziela pomocy psychologicznej oraz prawnej dla osób doznających przemocy domowej lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (kryzysowej).

Udzielamy pomocy psychologicznej w formie:

1) Grupowej w ramach grupy wsparcia

Twoje aktywne uczestnictwo w grupie wzajemnej pomocy, inaczej nazywanej grupie wsparcia, pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami w pokonywaniu trudności, a także wymieniając się użytecznymi informacjami oraz udzielając sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Bez wątpienia przynależność do grupy wsparcia pomaga budować odpowiedzialność za swoje życie i zwalczać własną bezradność.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Co zyskasz przychodząc:

- okazję do pracy nad trudnymi uczuciami,

- wzmocnienie poczucie własnej wartości i godności,

- wsparcie w sytuacjach kryzysowych,

- okazję do wymiany doświadczeń z osobami o podobnych problemach,

- pomoc w zrozumieniu  swoich  bliższych i  dalszych problemów. 

  

 2) Indywidualnej

 

W naszej jednostce osoba doświadczająca przemocy w rodzinie może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Zapisy do prawnika pod  numerem telefonu 77 44 67 118.

 

Ponadto

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc.

 

Ww. program skierowany jest do różnych grup sprawców przemocy, w szczególności dla:

 

 - osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane do uczestnictwa w programie,  

 - osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej,

 - osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych,

 - innych osób, których uczestnictwo wynika z ich osobistej decyzji podejmowanej w związku z kontaktem z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

Ww. Program stanowi integralną część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.

Działania korekcyjno-edukacyjne mają na celu:

 

    -  uświadomienie osobie stosującej przemoc czym jest przemoc.

    -  rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

    -  kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez stosowania przemoc,

    -  zdobycie i podniesienie wiedzy w zakresie mechanizmów powstawania przemocy,

    -  uzyskanie przez sprawcę  świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,

    -  nabycie przez sprawcę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć,

    -  nabycie przez sprawcę umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez agresji,

   -  powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie w dalszym stosowaniu przemocy.

 

Formy realizacji programu

Terapia indywidualna i grupowa.

Konsultacje indywidualne i rodzinne

 

Informuję ze ww. Program korekcyjno -  edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Krapkowicach – Otmęt, ul. Jagiellońska 29 w każdą środę tygodnia w godzinach –  od 1200 do 1300.

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat grupy wsparcia dla ofiar przemocy  oraz Programu korekcyjno – edukacyjnego można uzyskać u pracownika socjalnego naszej Jednostki tj. Pani Barbary Wiertelak w godz.  od 730 do 1530osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 77 44 67 118.

 

 


Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PCPR Krapkowice. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja:AIDA